BREXIT: Нова дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ЕСS – 30.12.2020 г., 08:00 CET

Във връзка с BREXIT Ви уведомяваме, че Обединеното Кралство (ОК) е информирало ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD) в Европейската комисия за корекция на датата и часа, в които ще изключат платформата за обмен на съобщения на ECS. Новата дата за изключване на платформата за обмен на съобщения на ECS на 30.12.2020 г. в 08:00 CET.

 В тази връзка Ви обръщаме внимание, че след 30.12.2020 г., 08:00 CET няма да бъде възможен обменът на съобщения между ОК и държавите-членки на ЕС, респективно няма да е възможно завършването на движения по електронен път в МИСИ в случаите, когато износното движение е стартирано преди 30.12.2020 г.  с митническо учреждение на износ в България и завършва след тази дата с митническо учреждение на напускане в ОК (и обратно). Това обстоятелство ще доведе до забавяне на потвърждаване напускане на стоките, както и евентуална необходимост от представяне на алтернативни доказателства за напускане, поради което е препоръчително да се избягва стартиране на износни операции непосредствено преди тази дата с Митническо учреждение на напускане ОК.