Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Отказ от отговорност за съдържание

Агенция "Митници" актуализира постоянно съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява приети или настъпили промени, например оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще. 
Моля обръщайте внимание на датите на последна актуализация, в случай, че няма посочена изрична дата на последна актуализация, последната актуализация е направена при публикуването на материала.

публикувано на  01.01.2021 г.
последна актуализация на 31.05.2022 г.