Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KO1
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KA6
Законодателство

Тук можете да намерите някои от основните европейски и национални нормативни и поднормативни актове, които регулират митническата и акцизната дейност, както и други дейности, в сферата на компетентност на Агенция "Митници"

 

Списъкът на нормативните актове не е изчерпателен, тъй като страницата е в процес на изграждане.

 

Възможно е за някои от нормативните актове да не са отразени последните актуализации.