Z6_HQ8A1O82KOS620APO590BR0LD0
Z7_HQ8A1O82KOS620APO590BR0LD3
Структура Ръководство Мисия Стратегии, програми и проекти Агенцията в цифри и факти Управление на собствеността История на митниците
Агенцията в цифри и факти - АРХИВ

Агенцията в цифри и факти

 

 

Анализи

Резултати на Агенция "Митници" през 2022 г. (презентация)

Резултати на Агенция "Митници" през 2021 г. (презентация)

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"
 

Българските митници през 2023 г

 

Българските митници през 2022 г.

 

Българските митници през 2021 г.

 

Българсите митници през 2020 г.

 

Българските митници през 2019 г.

 

Българските митници през 2018 г


Българските митници през 2017 г


Българските митници през 2016 г

 

Годишен план Агенция "Митници"
 

Годишен план на Агенция "Митници" за 2024 г. 

 

Годишен план на Агенция "Митници" за 2023 г. и Отчет по Годишния план на Агенция "Митници" за 2023 г.

 

Годишен план на Агенция "Митници" за 2022 г.  и Отчет по Годишния план на Агенция "Митници 2022 г.

 

Годишен план на Агенция "Митници" 2021 г. и Отчет на годишния план на АМ за 2021 г.

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" 2020 г.

 

 

Цели на Агенция "Митници"

 

Цели на Агенция "Митници" за 2024 година

 

Отчет на целите на Агенция "Митници" за 2023 година

 

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2024 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, 2021 – 2023 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета — 2020 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета — 2019 година

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - 2018 година

 

Плащания в СЕБРА, публикувани от първостепенния разпоредител, включително за второстепенните разпоредители  (данните за Агенция „Митници“ се намират в съответната категория на интернет страницата на Министерство на финансите, подкатегория „Плащания в СЕБРА на ЦА и ВРБ към МФ“ на съответната дата от календара).

 

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки и Обяснителна записка към отчета за 2021 - 2023 година.

  

Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".

 

Дата на публикуване: 04.01.2018 18:44
Последна актуализация: 14.05.2024 09:05