История на митниците

Българските митници са една уникална институция, преживяла редица промени през годините на своето съществуване. От утвърждаването на първия Закон за митниците през 1885 г. до днес митническата администрация развива необходимата правнонормативна уредба, регламентираща дейността й и функционира като добре действаща структура. В периода след 1990 г. тя извършва огромно по обем и сложност работа, за да постигне за изключително кратко време онова, което старите държави членки на ЕС са постигнали с години – да приведе митническата дейност в съответствие с европейските изисквания и правила. Днес тя е достоен член на голямата митническа общност на Европейския съюз.

Зареждане ...