Z6_HQ8A1O82KGB3E0AHJND4P120S1
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68QCM1
Централно митническо управление Териториални дирекции

Структура

 

Агенция „Митници“  е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции:

  • ТД Митница Пловдив,
  • ТД Митница София,
  • ТД Митница Русе,
  • ТД Митница Варна,
  • ТД Митница Бургас.

 

Администрацията на Централното митническо управление на агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация, 7 дирекции специализирана администрация, инспекторат, длъжностно лице по защита на личните данни, звено по сигурността, звено по мрежова и информационна сигурност и звено за вътрешен одит.

Общата численост на персонала на агенцията е 3362 щатни бройки. Числеността на персонала в Централното митническо управление е 630 щатни бройки.

 

Организационна структура на Агенция "Митници"

 

Кодове на митнически учреждения

 

последна актуализация на съдържанието: 31.07.2021 г.

Дата на публикуване: 21.12.2017 19:55
Последна актуализация: 20.11.2022 15:40