Банкови сметки на Агенция "Митници"

ВАЖНО! Нови банкови сметки на Агенция "Митници", валидни от 05.10.2020 г.!

 

От 05.10.2020 г. има промяна на сметки ТД Тракийска във връзка с промяна на митническите бюра. Останалите сметки на митнически учреждения не са променени. Вижте актуалния списък на сметките тук:

 

Валидни от 01.08.2020 г - Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" в лева

 

Валиден от 05.10.2020 г. Списък на сметките на АМ за приходи от мита, ДДС при внос, акциз и Глоби, лихви и неустойки

 

 

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване