Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33MB7
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33M70
Митнически валутни курсове

 

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,23326

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,56169

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35118

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,98844

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,63521

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,07594

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62951

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,23138

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,35921

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59329

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,85402

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18008

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,2876

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,21978

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,28588

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,39413

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,43009

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,31707

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,14397

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,87503

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16073

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,3401

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,19121

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,99663

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,76801

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,36143

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,29935

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,85101

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,83888

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,06568

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.12.2022 г. до 31.12.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,26004

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,51452

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,41154

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,99676

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,64366

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,03018

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62986

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2645

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,42334

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59274

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,82028

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,20806

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,48143

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,31552

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,33322

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,34191

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,3996

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,77866

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,14046

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,88679

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16989

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,31981

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,15842

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,96158

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,79544

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,36819

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,22628

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,01699

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,89427

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,10435

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,25631

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,77902

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,45102

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,99371

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,76748

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,9625

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62916

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,24826

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,54808

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59652

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,72674

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,28799

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,64812

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,40879

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,38613

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,3365

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,39867

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,93589

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,2378

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,88381

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1329

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,38725

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,08503

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97139

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,78699

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,40394

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,21986

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,07586

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

2,00024

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,09669

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,31697

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,84068

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,47476

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,0482

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,80121

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,93859

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63008

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,23946

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,51518

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60066

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,82802

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,31561

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,70246

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,47087

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,39403

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,37097

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,41585

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,88557

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,33694

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,90149

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16114

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,41421

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,1171

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95573

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,79082

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,39642

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,31678

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,07765

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,97439

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,11839

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,35925

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,86482

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,51521

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,04243

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,86695

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,94117

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62948

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,32055

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,50908

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60343

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,75952

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,3253

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,99966

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,46635

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40203

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,44086

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46742

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,88887

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,3893

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,02971

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,21745

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,51136

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,10303

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,00785

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,84756

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,41144

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,44708

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,08439

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,96882

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,15746

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,32446

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,52866

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,48936

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,97638

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,83898

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,98526

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62697

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,29617

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,44289

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60281

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,89569

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,28034

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,56471

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,39688

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40203

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,3879

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46218

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,35952

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,30743

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,93029

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,19931

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,40749

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,08998

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95949

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,86971

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,37696

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,22879

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,08994

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,91767

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,12453

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,28218

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,59865

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,43179

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,92636

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,77014

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,91449

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62926

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,27727

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,36815

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59987

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,93896

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25221

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,36844

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,37336

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41012

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,36666

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,42835

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,24782

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,22015

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,8619

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16176

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,42084

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,16977

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95381

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,83322

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33823

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,24618

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,07139

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,85898

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,16429

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,30563

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,76309

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,45005

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,86518

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,75578

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,93537

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62813

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,30994

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,36809

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59566

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,10821

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,26624

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,54688

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,39551

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40808

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,44065

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,4675

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,34891

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,22846

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,91513

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,18191

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,55108

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,21125

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95333

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,86848

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33979

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,37331

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,1655

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,85862

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,16896

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,34136

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,87439

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,44033

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,90738

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,81625

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,01274

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62863

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,35742

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,3026

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58673

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,26667

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25882

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,60281

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,36684

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40505

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,41185

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46188

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,03837

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,21379

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,04921

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,22623

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,44658

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,22079

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95629

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,91186

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,32338

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,34862

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,23092

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,80594

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,19976

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,32797

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,62843

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,41317

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,9046

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,79392

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,94891

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62948

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,3485

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2756

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58332

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,25408

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,23849

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,52385

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,32927

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,38319

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,47443

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46202

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,81092

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,21506

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,02834

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,23615

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,3976

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,15674

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95413

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,88052

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,31097

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,29103

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,1991

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,78046

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,20358

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,23326

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,32822

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35671

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,85986

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,71263

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,02721

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62845

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,33003

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2047

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59756

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,49931

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,20488

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,3945

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,29051

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,38319

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,48664

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,43673

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,44056

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,10932

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,93465

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,14323

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,35212

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,35006

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95629

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,29106

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85628