Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V43
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V41
Сертификати

Дирекция "Централна митническа лаборатория"- София

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията 1

Обхват на изпитванията 2

 

Акредитирани методи

 

Митническа лаборатория - Пловдив

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията

 

Митническа лаборатория - Русе

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията