Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFU0AK4
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FA1
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2G27

Услуги и цени

Митническите лаборатории могат да изследват проби от стоки, представени от външни заявители - юридически и физически лица, вкл. други държавни администрации. Цените на изпитванията са определени в Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците, одобрена от Министерския съвет с ПМС.
Пробите се представят в съответната лаборатория, придружени с попълнена заявка по образец (София, Пловдив, Русе).

 

 

Дата на публикуване: 07.02.2019 11:49
Последна актуализация: 15.05.2023 19:19