Услуги и цени

Съгласно чл. 12 от Закона за митниците, Централната митническа лаборатория и регионалните митнически лаборатории в Пловдив и Русе могат да анализират проби от стоки, представени от юридически и физически лица извън системата на Агенция "Митници". Цените на анализите са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците. одобрен от Министерския съвет. Пробите се представят в съответната лаборатория придружени с попълнена заявка по образец.

Download Icon
Заявка за анализ/изпитване – ДЦМЛ-София
Download Icon
Заявка за анализ/изпитване –МЛ-Пловдив
Download Icon
Заявка за анализ/изпитване –МЛ-Русе
Download Icon
Заявка за външни заявители