Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3UO4
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3U42
Културни ценности
Download Icon
ИЗНОС НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Дата на публикуване: 08.02.2018 15:48
Последна актуализация: 21.11.2022 03:45
Download Icon
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ - СПИСЪК НА МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ПРАВОМОЩИЕ ДА ИЗВЪРШВАТ ФОРМАЛНОСТИ ПО ИЗНАСЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, ПУБЛИКУВАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 116/09 НА СЪВЕТА
Дата на публикуване: 08.02.2018 15:50
Последна актуализация: 21.11.2022 00:12
Download Icon
Забрана за търговия с културното наследство на Сирия
Дата на публикуване: 08.02.2018 15:51
Последна актуализация: 21.11.2022 00:36
Download Icon
Забрана за търговия с културното наследство на Ирак
Дата на публикуване: 08.02.2018 15:52
Последна актуализация: 21.11.2022 00:20
Дата на публикуване: 15.01.2018 10:55
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39