Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0IB7
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0AC3
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Спряна за митническа проверка пратка

Какво означава индикация "митница/customs" при проследяването на пратката?

Ако виждате индикация "митница/customs" или друго подобно при проследяването на пратката, то това не означава, че Вашата пратка се съхранява от Агенция "Митници" или има някакъв проблем. Това съобщение обикновено индикира, че пратката е достигнала до България и е във фаза на митническа обработка и контрол. Колко време ще продължи тази фаза зависи от доставчика, както и от това дали от Вас като получател се очаква да предприемете определени действия - например да представите документи. Във всеки случай доставчикът - поща или куриер, следва да уведоми получателя, ако има възможност за избор или трябва да предостави някаква допълнителна информация.

Какви са вариантите за оформяне на пощенски или куриерска пратка вижте в секция Деклариране пред митница

 

Имат ли право митническите служители да проверяват пратките?

Всяка пратка, включително такава с обявена стойност под 30 лева, може да бъде селектирана за проверка на основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки, и във връзка с чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).

 

Имат ли право митническите служители да изискват допълнителни документи от получателя?

За освобождаване на пратка като нискостойностна без заплащане на мита и ДДС е възможно митническите органи да поискат допълнителни документи, доказващи стойността на стоката (документи/разпечатки за плащането и за поръчката), на основание чл. 188 от МКС.

Документите могат да бъдат предоставени лично или чрез доставчика (поща/куриер).

 

Заплаща ли се проверката?

Съгласно чл. 52, параграф 1 от МКС, митническите органи не налагат такси за извършването на митнически контрол или за друга форма на прилагане на митническото законодателство в рамките на официалното работно време на компетентните митнически учреждения.
Възможно е такива такси да бъдат налагани от доставчика на пратката (поща или куриер), без значение по какъв начин получателят е избрал да предостави изискваните документи.
Размерът и видът на таксите, както и условията за начитането им се определят от съответния доставчик.

Дата на публикуване: 12.05.2021 16:54
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39