Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGMO4
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGM24
Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

Настоящата секция в създадена в изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ и съдържа задължителен за публикуване  Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове, съгласно  Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-09/32-1758/05.01.21 г. и заповеди за нейното допълнение ЗАМ-216/32-119986/12.02.2021 г., ЗАМ-647/32-150757/13.05.2021 г. и ЗАМ-1220/32-274936/27.08.21 г., както и приложения относно Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове

 

Списък на актове (като линкове), издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, задължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2023 година на:

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Последващ контрол"

Дирекция "Правно-нормативна"

Териториална дирекция Митница София

Териториална дирекция Митница Русе

Териториална дирекция Митница Пловдив

Териториална дирекция Митница Варна

Териториална дирекция Митница Бургас

 

* Информацията се обновява съгласно изискванията на ЗДОИ - до три дни след издаването на акта. Ако няма прикачена таблица, имайте предвид, че все още няма документи, подлежащи на обявяване.

 

Списъкът с дата на публикуване и последна актуализация можете да намерите тук:

Download Icon
Списък на дирекция Правно-нормативна - 25.09.2023
Дата на публикуване: 07.01.2021 12:21
Последна актуализация: 25.09.2023 15:29
Download Icon
Списък на ТД Митница Пловдив - 21.09.2023
Дата на публикуване: 08.01.2021 16:11
Последна актуализация: 21.09.2023 11:49
Download Icon
Списък на ТД Митница Варна - 25.09.2023
Дата на публикуване: 11.01.2021 13:31
Последна актуализация: 25.09.2023 13:52
Download Icon
Списък на ТД Митница Бургас -07.09.2023
Дата на публикуване: 11.01.2021 14:28
Последна актуализация: 07.09.2023 10:07
Download Icon
Списък на ТД Митница Русе - 21.09.2023
Дата на публикуване: 11.01.2021 16:18
Последна актуализация: 21.09.2023 12:33
Download Icon
Списък на Митническа дейност и методология - 14.09.2023
Дата на публикуване: 12.01.2021 16:38
Последна актуализация: 14.09.2023 16:24
Download Icon
Списък на "Акцизна дейност и методология" - 25.09.2023
Дата на публикуване: 14.01.2021 15:21
Последна актуализация: 25.09.2023 17:07
Download Icon
Списък на ТД Митница София - 25.09.2023
Дата на публикуване: 18.01.2021 14:41
Последна актуализация: 25.09.2023 15:33
Download Icon
Списък на Дирекция Митническо разузнаване и разследване - 13.12.2022
Дата на публикуване: 27.04.2021 16:22
Последна актуализация: 13.12.2022 12:21
Download Icon
Списък на дирекция Последващ контрол -20.03.2023
Дата на публикуване: 13.09.2021 16:29
Последна актуализация: 20.03.2023 10:19
Download Icon
Списък на Дирекция Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки-16.06.2022
Дата на публикуване: 31.01.2022 13:10
Последна актуализация: 20.11.2022 22:56
Дата на публикуване: 23.12.2020 10:25
Последна актуализация: 10.07.2023 12:30