Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGMO4
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGM24
Статистика Прозрачно управление Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ Достъп до обществена информация - АРХИВ

Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

Настоящата секция в създадена в изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ и съдържа задължителен за публикуване  Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове, съгласно  Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-09/32-1758/05.01.21 г. и заповеди за нейното допълнение ЗАМ-216/32-119986/12.02.2021 г., ЗАМ-647/32-150757/13.05.2021 г. и ЗАМ-1220/32-274936/27.08.21 г., както и приложения относно Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове

 

Списък на актове (като линкове), издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, задължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2024 година на:

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Последващ контрол"

Дирекция "Правно-нормативна"

Териториална дирекция Митница София

Териториална дирекция Митница Русе

Териториална дирекция Митница Пловдив

Териториална дирекция Митница Варна

Териториална дирекция Митница Бургас

 

* Информацията се обновява съгласно изискванията на ЗДОИ - до три дни след издаването на акта. Ако няма прикачена таблица, имайте предвид, че все още няма документи, подлежащи на обявяване.

 

Списъкът с дата на публикуване и последна актуализация можете да намерите тук:

Дата на публикуване: 14.01.2021 15:21
Последна актуализация: 04.01.2024 14:05
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:08
Последна актуализация: 15.07.2024 13:01
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:18
Последна актуализация: 15.07.2024 12:19
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:19
Последна актуализация: 11.07.2024 14:14
Дата на публикуване: 08.01.2024 13:17
Последна актуализация: 17.06.2024 14:17
Дата на публикуване: 15.01.2024 09:38
Последна актуализация: 12.07.2024 14:19
Дата на публикуване: 17.01.2024 11:30
Последна актуализация: 15.07.2024 15:24
Дата на публикуване: 18.01.2024 14:46
Последна актуализация: 09.07.2024 16:15
Дата на публикуване: 25.01.2024 12:19
Последна актуализация: 21.03.2024 12:20
Дата на публикуване: 23.12.2020 10:25
Последна актуализация: 25.01.2024 12:20