Z6_HQ8A1O82KGT450QSCC7J7A30I5
Z7_HQ8A1O82KGT450QSCC7J7A30Q0
Статистика Прозрачно управление Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ Достъп до обществена информация - АРХИВ

Достъп до обществена информация - АРХИВ

Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

 

Списък на актове (като линкове), издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, задължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2023 година на:

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Последващ контрол"

Дирекция "Правно-нормативна"

Териториална дирекция Митница София

Териториална дирекция Митница Русе

Териториална дирекция Митница Пловдив

Териториална дирекция Митница Варна

Териториална дирекция Митница Бургас

 

Списък на актове, издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, зъдължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2022 година на:

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Последващ контрол"

Дирекция "Правно-нормативна"

Териториална дирекция Митница София

Териториална дирекция Митница Русе

Териториална дирекция Митница Пловдив

Териториална дирекция Митница Варна

Териториална дирекция Митница Бургас

 

Списък на актове, издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, зъдължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2021 година на:

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Последващ контрол"

Дирекция "Правно-нормативна"

Териториална дирекция Митница София

Териториална дирекция Митница Русе

Териториална дирекция Митница Пловдив

Териториална дирекция Митница Варна

Териториална дирекция Митница Бургас

 

 

Дата на публикуване: 20.11.2018 19:54
Последна актуализация: 04.01.2024 13:59