Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030SG7
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030685
Митнически публични регистри Публични регистри по ЗАДС Други публични регистри

Митнически публични регистри

Публичен Регистър за свободните количества от предвидените в Приложение XXXII на Регламент (ЕС) No 833/2014

(обновява се при промяна)

 

 

Внос и износ на пшеница, царевица, семена от репица и слънчоглед (по седмици)

(обновява се всеки четвъртък или първия работен ден след празничен или почивен ден)

 

 

 

Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)

(обновява се при промяна)

 

 

Дата на публикуване: 08.10.2018 16:24
Последна актуализация: 06.12.2023 11:58