Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Агенция „Митници“ препоръчва използването на онлайн канали за подаване на документи, но продължава обслужването и на гише

Агенция „Митници“ препоръчва използването на онлайн канали за подаване на документи, но продължава обслужването и на гише.

Агенция „Митници“ напомня на гражданите и икономическите оператори, че могат да ползват нашите  електронни услуги, а административни документи да подават чрез електронна поща delovodstvo@customs.bg, чрез електронните пощи на съответните териториални дирекции  или на физически носител чрез лицензирани пощенски оператори.

Гишетата на Агенция „Митници“ продължават да обслужват клиенти при спазване на препоръките на Националния оперативен щаб за коронавируса:

- В клиентските зони се извършва регулярна дезинфекция. Възможно е това да наложи кратки прекъсвания на обслужването;

- В случай на струпване на клиенти или по време на дезинфекция може да бъдете помолени да изчакате за кратко навън. Престоят на открито е по-безопасен отколкото струпването на хора в затворени помещения;

- Ако се наложи да изчакате да бъдете обслужени, моля да спазвате препоръчителното отстояние от поне един метър.

- На местата за посетители са разположени дезинфектанти за ръце;

- Молим да отложите посещението си в Агенция „Митници“, ако не се чувствате добре или сте имали близък контакт с болен.

 

Цялата информация за COVID-19 на сайта вижте в специалната секция