Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KK1
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KT6
Проекти на нормативни актове

Проектите на нормативни актове се публикуват и на интернет страницата на Агенция "Митници" с цел прозачност като връзка към страницата на първостепенния разпоредител  Министерство на финансите

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 07.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“ - връзка към Портала за обществени консултации и към Министерство на финансите (общественото обсъждане е със срок от 28.9.2023 г. до 27.10.2023 г.)

 

 

Дата на публикуване: 03.10.2018 14:48
Последна актуализация: 28.09.2023 16:19