Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KK1
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KT6
Проекти на нормативни актове

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2021 г.-2027 г.    (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок от 11.10.2022 г. до 10.11.2022 г.)