Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KK1
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75VU0
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75VU2
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KT6
Проекти на нормативни актове

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – промени в устройствените правилници на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок 02.10.2022 г.)