Контакти

Уважаеми потребители на официалната интернет страница на Агенция "Митници", в случай, че имате въпроси, свързани с дейността на митническата администрация, свържете се с нас.

 

Телефонна централа - телефонист на Агенция "Митници" - 02/9859 1

 

Контакти с Централно митническо управление

София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47

 

За проверка на входящ номер или входиране на докуметни, моля свържете се с:

Канцелария:  02/ 9859 45 28; 02/ 9859 4113, факс 02/9859 40 66;

E-mail: delovodstvo@customs.bg

 

За контакти с отдел "Връзки с обществеността и протокол" (Пресцентър): 02/9859 4210;

E-mail: pr@customs.bg

 

За инциденти в работата на информационните системи или услуги на Агенция "Митници", моля регистрирайте заявка в Сървис Деск на Агенция "Митници" по един от следните канали:
1. Kато регистриран потребител на https://servicedesk.customs.bg
2. На единния e-mail адрес: ServiceDesk@customs.bg
3. На телефон : 02/9859 4980

 

Информация за пощенски пратки вижте тук

 

Електронни адреси и телефони за контакт с митническите органи във връзка с прилагането на чл. 102б, ал. 3, т. 1 от ЗАДС