Z6_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C26E2
Z7_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C26U6
Митническа хроника - 2024 Митническа хроника - 2023 Митническа хроника - 2022 Митническа хроника - 2021 Митническа хроника - 2020 Митническа хроника - 2019 Митническа хроника - 2018 Митническа хроника - 2017 Митническа хроника - 2016 Митническа хроника - 2015 Митническа хроника - 2014 Митническа хроника - 2013 Митническа хроника - 2012 Митническа хроника - 2011 Митническа хроника - 2010 Митническа хроника - 2009

Митническа хроника

"Митническа хроника" е списание с десетилетна история, насочено към митническите служители, икономически оператори в областта на митническата и акцизната дейност, както и изследователи, преподаватели, студенти и ученици в специализирани области. 

Към момента списанието излиза четири пъти годишно в обем от 25 страници. Разпространява се безплатно. 

 От началото на 2022 г. списанието се издава само в електронен формат и се публикува на  интернет страницата на Агенцията. Както актуалните броеве, така и стари книжки можете да намерите в настоящата секция.
 

Дата на публикуване: 21.12.2017 18:55
Последна актуализация: 08.02.2024 14:30