Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Промени в структурата на Агенция „Митници“

 В съответствие със Заповед  № ЗМФ-1257/14.12.2015 г. на министъра на финансите, издадена в съответствие с чл. 8 от закона за митниците, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, и Устройствения правилник на Агенция „Митници", считано от 00.00 часа на 11.01.2016 г.:

  •     Митница Свиленград и МБ Свободна зона Свиленград се закриват.

Следните Митнически учреждения преминават в структурата на митница Бургас:

  •     МП Жп гара Свиленград с нов код BG001014
  •     МП Капитан Андреево с нов код BG001015

Следните Митнически учреждения преминават в структурата на митница Пловдив:

  •     МБ Кърджали с нов код BG003011
  •     МБ Хасково с нов код BG003012

Създава се ново митническо бюро в структурата на митница Пловдив:

  •     МБ Свиленград с код BG003010

Митническите бюра, които преминават в структурата на Митница Пловдив,  ще работят със стандартно работно време от 9.00 до 17.30 часа от понеделник до петък.

МБ Свиленград ще работи от 8.00 до 20.00 часа 7 дни в седмицата.

Митническите пунктове, които преминават  в структурата на Митница Бургас, ще работят на 24 часов режим 7 дни в седмицата.

Във връзка с структурната промяна МП Капитан Андреево няма да обслужва икономическите оператори от 23 часа до 24 часа на 10.01.2016 г.

В случай, че икономическите оператори са подали транзитни декларации преди 23 часа на 10.01.2016 г, но митническите формалности за поставяне под режим не са били изпълнени до този час, същите ще се анулират и икономическите оператори ще е необходимо да подават нови митнически декларации с новия код на митническото учреждение.