Z6_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C2EL0
Z7_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C2ED4
Ръководство Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ Териториални дирекции Митнически лаборатории Сигнали за нарушения Връзки към други страници

Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ

Специализирана администрация

 

Цецка Дочева

директор на дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

Cecka.Docheva@customs.bg

02/9859 4229

 

Кольо Колев

директор на  дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

02/9859 4544

 

Гълъбина Миткова

директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Galabina.Mitkova@customs.bg

02/9859 4262

 

Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

02/9859 4363

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

02/9859 4151

 

Илияна Цоловска

Дирекция "Последващ контрол"

Iliyana.Tsolovska@customs.bg

02/9859 4103

 

Гинка Конярска

директор на дирекция "Международна дейност"

Guinka.Konyarska@customs.bg

02/9859 4027

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg

02/9859 4523


Ели Стефанова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

HR-Select@customs.bg

02/9859 4594

 

Елисавета Витанова

директор на дирекция „Административно обслужване и комуникации"

Elisaveta.T.Vitanova@customs.bg

02/9859 4901

 

Соня Вълкова

директор на дирекция „Правно-нормативна"

Sonia.Valkova@customs.bg

02/9859 4108

 

 

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

02/9859 4004

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

02/9859 4421

 

Йорданка Петрова

ръководител на Звено по сигурността

Yordanka.Petrova@customs.bg

 

Желязко Бурлаков

ръководител на Звено по мрежова и информационна сигурност

zmis@customs.bg

02/9859 4224

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

02/9859 4142


Кореспонденция до директорите на дирекции и ръководителите на самостоятелни звена можете да изпращате и на адреса на Централно митническо управление (София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47), както и на електронна поща: delovodstvo@customs.bg   

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 11:21
Последна актуализация: 04.07.2024 14:14