Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ

Специализирана администрация

 

Тихомир Каменов

с.д. главен директор на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

Zornitca.Zamfirova@customs.bg

02/9859 4229

 

Кольо Колев

Главен директор на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

02/9859 4544

 

Розалия Димитрова  

 директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Rozalia.Dimitrova@customs.bg

02/9859 4262

 

 Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

02/9859 4363

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

02/9859 4151

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg

02/9859 4523


Елена Кирилова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

Elena.Kirilova@customs.bg

02/9859 4594

 

Тамара Влайкова

директор на дирекция „Административно обслужване и международна дейност"

Tamara.Vlaykova@customs.bg

02/9859 4405

 

Йохан Иванов

директор на дирекция „Правна дейност и обжалване"

Yohan.Ivanov@customs.bg

02/9859 4322

 

Валентин Бучински

 директор на дирекция  „Сигурност"

Valentin.Buchinski@customs.bg

02/9859 4366

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

02/9859 4004

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

02/9859 4421

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

02/9859 4142


Кореспонденция до директорите на дирекции и ръководителите на самостоятелни звена можете да изпращате и на адреса на Централно митническо управление (София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47), както и на електронна поща: delovodstvo@customs.bg