Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MI3
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MQ7

Ръководство

Директор на Агенция "Митници"

 

Петя Банкова

Директор на Агенция "Митници"

 

контакти на кабинета на директора: 

Director@customs.bg  

02/9859-4401


 

 

Заместник-директори на Агенция "Митници"

 

Лъчезар Кръстев

контакт с кабинета на заместник-директора: 

02/9859-4201

 

 

 

Главен секретар на Агенция "Митници"

 

Ирена Стаменова

Irena.Stamenova@customs.bg

 


Директори на дирекции в Централно митническо управление

 

Специализирана администрация

 

Татяна Терзийска 

директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Tatiana.Terziyska@customs.bg

 

Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Георги Георгиев

директор на  дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

Georgy.Georgiev@customs.bg

 

Кольо Колев

директор на  дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 

 

Дирекция "Последващ контрол"

 

 

Гинка Конярска

директор на дирекция "Международна дейност"

Guinka.Konyarska@customs.bg

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg

 


Ели Стефанова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

HR-Select@customs.bg

 

Елисавета Витанова

директор на дирекция „Административно обслужване и комуникации"

Elisaveta.T.Vitanova@customs.bg 

 

Тереза Александрова

директор на дирекция „Правно-нормативна"

Tereza.Alexandrova@customs.bg

 

 

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

 

Йорданка Петрова

ръководител на Звено по сигурността

Yordanka.Petrova@customs.bg

 

Желязко Бурлаков

ръководител на Звено по мрежова и информационна сигурност

zmis@customs.bg

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

 

 

 


Териториални дирекции

 

Димитър Димитров

директор на Териториална дирекция Митница София

TDSofiaCustoms@customs.bg

 

Евелина Харизанова

директор на Териториална дирекция Митница Пловдив

TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg

 

Валери Стефанов

директор на Териториална дирекция Митница Бургас

TDMitnica_Burgas@customs.bg

 


Хризантема Бауренска

директор на Териториална дирекция Митница Варна

TDMitnicavarna@customs.bg

 


Володя  Богданов Петров

директор на  Териториална дирекция Митница Русе

TDMitnicaRuse@customs.bg


Публични координати за връзка с ръководството в Агенция „Митници” може да намерите тук

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 14:56
Последна актуализация: 21.02.2024 10:05