Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MI3
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MQ7
Ръководство

Директор на Агенция "Митници"

 

Павел Геренски

 

 

Павел Евтимов Геренски е дългогодишен служител в системата на Агенция „Митници“ със задълбочени познания в областта на митническото и акцизно законодателство. В периода от 1994 г. до 2009 г. и от 2014 г. до 2019 г. последователно е заемал различни длъжности: митнически инспектор в РМ Кулата (1994 г. – 2005 г.); заместник-началник на митница РМД София, Митница Кулата (2005 г.– 2009 г.); началник на митница РМД София, Митница Кулата (юни - дек. 2009 г.); началник на Митница Пловдив (юли 2014 г. – февр. 2019 г.) и директор на Териториална дирекция Тракийска на Агенция „Митници“ от май 2021 до назначаването му за заместник директор на АМ през май 2021 година. Завършил е ВМЕИ, гр. София и притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Технология на електронното производство“.

 

контакти на кабинета на директора: 

Director@customs.bg  

02/9859-4443


 

 

Заместник-директори на Агенция "Митници"

 

Лъчезар Кръстев

контакт с кабинета на заместник-директора: 

02/9859-4201

 

Пламен Павлов

контакт с кабинета на заместник-директора: 

02/9859-4401

 

 


Главен секретар на Агенция "Митници"

 

Ирена Стаменова

Irena.Stamenova@customs.bg

 


Директори на дирекции в Централно митническо управление

 

Специализирана администрация

 

Росен Василев  

директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Rosen.Vasilev@customs.bg

 

Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Лъчезар Тепавичаров

директор на  дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

zornica.zamfirova@customs.bg

 

Кольо Колев

директор на  дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 

Илияна Цоловска

директор на дирекция "Последващ контрол"

Iliyana.tsolovska@customs.bg

 

Гинка Конярска

директор на дирекция "Международна дейност"

Guinka.Konyarska@customs.bg

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg


Ели Стефанова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

HR-Select@customs.bg

 

Елисавета Витанова

директор на дирекция „Административно обслужване и комуникации"

Elisaveta.T.Vitanova@customs.bg 

 

Йохан Иванов

директор на дирекция „Правно-нормативна"

Yohan.Ivanov@customs.bg

 

 

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

 

Йорданка Петрова

ръководител на Звено по сигурността

Yordanka.Petrova@customs.bg

 

Желязко Бурлаков

ръководител на Звено по мрежова и информационна сигурност

zmis@customs.bg

 

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

 

 

 


Териториални дирекции

 

Димитър Димитров

директор на Териториална дирекция Митница София

TDSofiaCustoms@customs.bg

 

Евелина Харизанова

директор на Териториална дирекция Митница Пловдив

TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg

 

Валери Стефанов

директор на Териториална дирекция Митница Бургас

TDMitnica_Burgas@customs.bg

 


Йордан Кулев

директор на Териториална дирекция Митница Варна

TDMitnicavarna@customs.bg

 


Володя  Богданов Петров

директор на  Териториална дирекция Митница Русе

TDMitnicaRuse@customs.bg


Публични координати за връзка с ръководството в Агенция „Митници” може да намерите тук

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 14:01
Последна актуализация: 04.05.2023 11:05